Αρχική ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ NUTRIART & ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ (NEETs)

Παραρτήματα ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Κεντρική Δομή - Αθήνα

Νομός: Αττικής

Πόλη: Αθήνα

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, 104 33

Τηλ.: 2108544666

Φαξ: 2108543636

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κεντρική Μακεδονία

Νομός: Θεσσαλονίκης

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Κωλέτη 24, 546 27

Τηλ.: 2310545967, 2310517843

Φαξ: 2310546275

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δυτική Ελλάδα

Νομός: Αχαΐας

Πόλη: Πάτρα

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 170, 264 43

Τηλ.: 2610-438557

Φαξ: 2610-461766

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κρήτη

Νομός: Ηρακλείου

Πόλη: Ηράκλειο

Διεύθυνση: Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09

Τηλ.: 2810-361040, 2810-361080

Φαξ: 2810-361150

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Θεσσαλία

Νομός: Λάρισας

Πόλη: Λάρισα

Διεύθυνση:  Καστοριάς 2α, 413 35

Τηλ.: 2410-579876 -7-8

Φαξ: 2410-579878

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ήπειρος

Νομός: Ιωαννίνων

Πόλη: Ιωάννινα

Διεύθυνση:Σταύρου Νιάρχου 94, 45500

Τηλ.: 26510-44727

Φαξ: 26510-44541

emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κατάρτιση με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης πρώην εργαζομένων της NUTRIART & νέων ανέργων (NEETs) PDF Εκτύπωση E-mail

«Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) EGF/2014/001 EL/NUTRIART»

 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “NUTRIART” ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014- 2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε προκήρυξη (ιστοσελίδα Ενέργειας http://voucher.gov.gr/) από τον αρμόδιο ανάδοχο φορέα, ήτοι το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ).

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση), θα υλοποιηθούν σε θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του Έργου.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης» (http://voucher.gov.gr/program/action/pid/22/paction/kek ).

Ωφελούμενοι της Ενέργειας έχουν δικαίωμα συμμετοχής να είναι αποκλειστικά, οι πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας «Nutriart» καθώς και οι νέοι άνεργοι, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), οι οποίοι συμμετέχουν στην Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου και από τα αποτελέσματα αυτής (διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών) προέκυψε η εγγραφή τους στο σχετικό «Μητρώο Ωφελουμένων» με την προϋπόθεση ότι ήταν: άνεργοι, απασχολούμενοι σε θέση εργασίας μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής απασχόλησης ή/και για βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα και αυτοαπασχολούμενοι και συμμετέχουν στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020. Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει έγγραφο με προσωπικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) για να επιλέξει, στη συνέχεια, τον πάροχο κατάρτισης στον οποίο θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να εντάσσονται σε τμήματα κατάρτισης ανέργων, εργαζομένων ή αυτοαπασχολουμένων, ανεξαρτήτως της προσωπικής τους εργασιακής κατάστασης, με την προϋπόθεση ότι, με την ευθύνη του παρόχου, θα μπορούν να παρακολουθούν κανονικά τις ώρες διδασκαλίας. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως για την παραλαβή του Κωδικού Αριθμού Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), από τις 18 Δεκεμβρίου 2015 έως και τις 05 Ιανουαρίου 2016, στις δομές του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Θα λάβουν δε επιταγή κατάρτισης (κάθε επιταγή φέρει μοναδικό ατομικό κωδικό) οικονομικής αξίας ποσού ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.700,00€), το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι από τους παρόχους κατάρτισης.

Δίνεται επίσης εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται στο ποσό των επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (7,50€) ανά ώρα κατάρτισης (μικτό ποσό), συνολικά δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (2.250,00€), το οποίο λαμβάνει ο ωφελούμενος της Ενέργειας από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωσή του και σύμφωνα με τους όρους της οικείας πρόσκλησης.

Η Ενέργεια της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) περιφέρειες της χώρας, στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία.

Το φυσικό αντικείμενο της Ενέργειας, το οποίο είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης 300 ωρών από κάθε ωφελούμενο που θα συμμετέχει, θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως τις 20 Απριλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

   small banner gsevee gr 200px

 

   small banner ime gr 200px