Παραρτήματα ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Κεντρική Δομή - Αθήνα

Νομός: Αττικής

Πόλη: Αθήνα

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, 104 33

Τηλ.: 2108544666

Φαξ: 2108543636

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κεντρική Μακεδονία

Νομός: Θεσσαλονίκης

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Κωλέτη 24, 546 27

Τηλ.: 2310545967, 2310517843

Φαξ: 2310546275

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δυτική Ελλάδα

Νομός: Αχαΐας

Πόλη: Πάτρα

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 170, 264 43

Τηλ.: 2610-438557

Φαξ: 2610-461766

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κρήτη

Νομός: Ηρακλείου

Πόλη: Ηράκλειο

Διεύθυνση: Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09

Τηλ.: 2810-361040, 2810-361080

Φαξ: 2810-361150

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Θεσσαλία

Νομός: Λάρισας

Πόλη: Λάρισα

Διεύθυνση:  Καστοριάς 2α, 413 35

Τηλ.: 2410-579876 -7-8

Φαξ: 2410-579878

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ήπειρος

Νομός: Ιωαννίνων

Πόλη: Ιωάννινα

Διεύθυνση:Σταύρου Νιάρχου 94, 45500

Τηλ.: 26510-44727

Φαξ: 26510-44541

emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη "E-QUALITY" Εκτύπωση E-mail

«Ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης»

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL συστάθηκε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη E - QUALITY (εταιρική σχέση με νομική μορφή: αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία), η οποία επιδιώκει:

Τη διαμόρφωση πλαισίου ποιοτικών προδιαγραφών, καθώς και την ανάπτυξη Συστήματος Ποιότητας με βασικά πεδία εφαρμογής τις Δομές, τις Υπηρεσίες και το Στελεχιακό δυναμικό των δομών συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης, ειδικότερα δε, εκείνων που απευθύνονται σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολλαπλά και αυξημένα εμπόδια πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, επιδιώκεται:

Α) Η διαμόρφωση ενιαίας βάσης ποιοτικών χαρακτηριστικών, σχετικά με τη δικτύωση Δομών και Υπηρεσιών απασχόλησης και παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Β) Η ανάδειξη κατάλληλου και λειτουργικού πλαισίου, βάσει του οποίου οι σχέσεις μεταξύ των φορέων, των δομών απασχόλησης, παροχής συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, κατάρτισης, των συλλογικών οργανώσεων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των επιχειρήσεων κ.ά. θα αναπτύσσονται κατά τρόπο ώστε να:

 • διευκολύνεται η αναγνωρισιμότητα των δομών, δηλαδή ο ιδιαίτερος ρόλος και οι υπηρεσίες που επιτελούν, η κάθε μία χωριστά, στο πλαίσιο ενός ευέλικτου και ανθρωποκεντρικού δικτύου
 • μεγιστοποιείται η προσπελασιμότητα των δομών και των υπηρεσιών απασχόλησης για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων
 • διευκολύνεται η ένταξη και η επανένταξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας, μέσα από μορφές και σχέδια δράσης που προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή και εκπροσώπησή τους.

Γ) Η βελτίωση και διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δομές απασχόλησης, οι οποίες θα εξειδικεύονται σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των επωφελούμενων, αλλά και της αγοράς εργασίας.

Δ) Η ισχυροποίηση του δικτύου φορέων / δομών, ώστε να είναι σε θέση με τη δυναμική του να:

 • επηρεάζει θετικά τους όρους υποδοχής και ένταξης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας
 • επηρεάζει τις πολιτικές των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων που μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση των διακρίσεων που αφορούν στους όρους ένταξης στην αγορά εργασίας των προαναφερόμενων κοινωνικών ομάδων
 • συμβάλει στη διαδικασία σχεδιασμού των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα του Έργου είναι: η διαμόρφωση αρχών, προτύπων, κριτηρίων και διαδικασιών ποιότητας, με συγκεκριμένες προδιαγραφές που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των δομών, στην ανάπτυξη υπηρεσιών στη βάση διαπιστωμένων αναγκών, το προφίλ και το ρόλο του στελεχιακού δυναμικού των δομών συμβουλευτικής στήριξης και προώθησης της απασχόλησης.

Το Έργο αφορά όλες τις κοινωνικές ομάδες που υπόκεινται σε διακρίσεις και αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε: 
i. μακροχρόνια άνεργοι 
ii. άνεργοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην απασχόληση λόγω ηλικίας ή και ανεπάρκειας των επαγγελματικών τους προσόντων 
iii. νέοι άνεργοι με ελλιπή επαγγελματικά προσόντα 
iv. άνεργες γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόσθετα κοινωνικά εμπόδια κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας 
v. αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 
vi. άνεργοι απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών 
vii. μετανάστες, τσιγγάνοι, πρόσφυγες 
viii. ομάδες που υφίστανται συνθήκες «πολλαπλής περιθωριοποίησης» κ.ά.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη E - QUALITY αποτελείται από φορείς που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά και παράλληλα συμπληρωματικά, σε σχέση με το Έργο, πεδία παρέμβασης και διαθέτουν το θεσμικό και λειτουργικό υπόβαθρο να επηρεάζουν πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης (τοπική αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, κοινωνικοί εταίροι, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ερευνητικά κέντρα κλπ).

Τη συνολική ευθύνη του Έργου έχει το ΚΕΚ ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ. Στην Α.Σ. E-QUALITY συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα οι εταίροι φορείς:

 • ΚΕΚ Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ
 • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
 • Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
 • Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Σ.Ε.Κ. & Σ.Υ.Υ
 • Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
 • Δίκτυο ROM
 • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
 • Κέντρο γυναικείων μελετών και ερευνών
 • ΚΕΚ Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελατιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
 • Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βόλου
 • Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας
 • Δήμος Συκεών

Οι προαναφερόμενοι εταίροι φορείς:

 • δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς τομείς της αγοράς εργασίας
 • προσφέρουν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
 • μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, στο πλαίσιο της δικτύωσης
 • εκφράζουν, απευθύνονται ή και αντιπροσωπεύουν την «ομάδα στόχο» του Έργου

Το Έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα, στο πλαίσιο των οποίων σχεδιάζονται και αναπτύσσονται ολοκληρωμένες δράσεις και παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο:

Υποέργο 1.1: «Δημιουργία, Ανάπτυξη, Ανατροφοδότηση από τις πιλοτικές εφαρμογές και Τελική Διαμόρφωση του Συστήματος Ποιότητας Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης»

Σχεδιάζεται, δημιουργείται, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται στην τελική του μορφή το Σύστημα Ποιότητας μέσω Έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται:

α) μελέτη - σε κρίσιμα σημεία του Σ.Π. - του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου με έμφαση στην ομάδα στόχο του Έργου, στους μηχανισμούς συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης, στις υπηρεσίες που παρέχονται, στο στελεχιακό δυναμικό των δομών και στη δικτύωση συντελεστών των τοπικών αγορών εργασίας
β) case studies σε επιλεγμένες δομές συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης (ερωτηματολόγια, βάση δεδομένων, συνεντεύξεις, παρατήρηση, εργαστήρια, ομαδικές συνεντεύξεις)
γ) διαμόρφωση δεικτών παρακολούθησης της εφαρμογής του Σ.Π.
δ) συνεχής ανατροφοδότηση του Σ.Π. από τις πιλοτικές εφαρμογές του α και β φάση (εργαστήρια, συναντήσεις, συνεντεύξεις κ.ά.)
ε) αξιοποίηση αποτελεσμάτων από τις έρευνες των διακρατικών εταίρων του Έργου (διάχυση τεχνογνωσίας κατά τη διαμόρφωση των μεθοδολογικών εργαλείων)
στ) προσδιορισμός των δυνατοτήτων ευρύτερης εφαρμογής του Σ.Π. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (διερεύνηση δυνητικών χρηστών).

Υποέργο 1.2: «Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων συνοδευτικών του Συστήματος Ποιότητας - Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση»

Διαμορφώνεται ενιαίο πλαίσιο όπου τίθενται οι προδιαγραφές για τη δημιουργία των μεθοδολογικών εργαλείων συνοδευτικών του Σ.Π.. Τα μεθοδολογικά εργαλεία αναπτύσσονται και εφαρμόζονται πιλοτικά από τους καταρτισμένους συμβούλους των δομών που παρέχουν ολοκληρωμένη στήριξη στην ομάδα στόχο, αξιολογούνται και αναδιαμορφώνονται από επιστημονικές θεματικές ομάδες. Τα μεθοδολογικά εργαλεία αποτελούν συνοδευτικό τμήμα του Σ.Π. και αφορούν στη διερεύνηση, ανάλυση και προσδιορισμό του προφίλ α) του συμβούλου απασχόλησης, β) του επωφελούμενου και γ) της θέσης εργασίας / επαγγέλματος (σε συνεργασία με τους διακρατικούς εταίρους.

Υποέργο 1.3: «Τυποποίηση του προφίλ του συμβούλου απασχόλησης και προδιαγραφές για την πιστοποίηση της ειδικότητάς του»

Δημιουργείται Σχέδιο Πρότασης για την τυποποίηση του προφίλ του συμβούλου απασχόλησης και τη δημιουργία προδιαγραφών για την πιστοποίηση της ειδικότητάς του με πρόβλεψη αναγνώρισης των τυπικών και άτυπων προσόντων του (με έμφαση στο σύμβουλο που υποστηρίζει ευπαθείς κοινωνικά ομάδες). Το Σχέδιο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο Σύστημα Ποιότητας και θα συμβάλει στην προσπάθεια αναβάθμισης των μηχανισμών στήριξης της απασχόλησης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (σε συνεργασία με τους διακρατικούς εταίρους).

Υποέργο 2.1: «Δικτύωση φορέων, δομών και συμβούλων στήριξης της απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των επωφελούμενων»

Προωθείται η δικτύωση φορέων, δομών, συμβούλων, στελεχών, επωφελούμενων, εθελοντών κ.ά., με σκοπό τη συμπληρωματικότητα της δράσης τους, την από κοινού επίλυση προβλημάτων, το σχεδιασμό και ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών, την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους ικανότητας για την άμβλυνση των διακρίσεων που υφίσταται η ομάδα στόχος κατά την προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης. Αναπτύσσεται εξειδικευμένο σχέδιο δικτύωσης, το οποίο εφαρμόζεται, παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση (με την ενεργό συμμετοχή της ομάδας στόχου). Αξιοποιούνται οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και των ΜΜΕ (common communication platform), διαμορφώνονται εξειδικευμένα υλικά/ έντυπα, διοργανώνονται εκδηλώσεις/ συναντήσεις (με έμφαση στο φύλο) με σκοπό τη δικτύωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υποέργο 2.2: «Πιλοτική Εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας σε δομές της Α.Σ. και παροχή ολοκληρωμένης στήριξης για την προώθηση της απασχόλησης με στοχευόμενες παρεμβάσεις στην ομάδα στόχο»

Οι σύμβουλοι πραγματοποιούν στοχευμένες παρεμβάσεις για την προώθηση της απασχόλησης της ομάδας στόχου (βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων) εφαρμόζοντας πιλοτικά, στις δομές τους, το Σύστημα Ποιότητας σε συνεργασία με τα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. Παρέχουν υπηρεσίες ολοκληρωμένης στήριξης βάσει διαπιστωμένων αναγκών (και σε εξατομικευμένη βάση) προωθώντας την ισότιμη ένταξη στην εκπαίδευση, κατάρτιση, απασχόληση και αυτοαπασχόληση. Διευρύνουν και αξιοποιούν τη δικτύωση φορέων, δομών, επιχειρήσεων κ.ά. σε τοπικό επίπεδο. Συμμετέχουν σε διακρατικές δράσεις (study visits, workshops κ.ά.), σε πυρήνες διαλόγου και σε κύκλους επιμόρφωσης. Εφαρμόζουν και αξιολογούν τα μεθοδολογικά εργαλεία και συμβάλουν στην ανατροφοδότηση και τελική διαμόρφωση του Σ.Π.

Υποέργο 2.3: «Διεύρυνση της δικτύωσης φορέων και δομών συμβουλευτικής στήριξης και απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο με την ενεργό συμμετοχή συλλογικών οργανώσεων της ομάδας στόχου»

Διευρύνεται η δικτύωση σε περιφερειακό επίπεδο με την ενεργό συμμετοχή της ομάδας στόχου μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των οποίων αναδεικνύονται α) οι στόχοι, οι αρχές και οι δυνατότητες δικτύωσης φορέων, δομών, συμβούλων, εθελοντών, εργοδοτών κ.ά., β) τα επιμέρους αποτελέσματα / προϊόντα του έργου με έμφαση στις δυνατότητες βελτίωσης της λειτουργίας των δομών και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και γ) τα προβλήματα και οι ανάγκες των ανέργων της ομάδας στόχου, καθώς και οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας (δίνεται έμφαση στην άμβλυνση διακρίσεων και στο μετασχηματισμό ρατσιστικών αντιλήψεων). Οργανώνονται workshops και κινητά κλιμάκια ενημέρωσης με την ενεργό συμμετοχή των επωφελούμενων και των συλλογικών οργανώσεων της ομάδας στόχου.

Υποέργο 2.4: «Ανάπτυξη λογισμικού σε πεδία παρακολούθησης και αξιολόγησης του Συστήματος Ποιότητας με εφαρμογές δικτύωσης δομών»

Δημιουργείται λογισμικό με σκοπό την ενίσχυση της δικτύωσης φορέων / δομών και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης. Το Λογισμικό προϋποθέτει την ανάπτυξη του ΣΠ, δημιουργείται και εφαρμόζεται πιλοτικά σε ολιγάριθμες δομές, αξιολογείται και αναδιαμορφώνεται ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί η ευρύτερη εφαρμογή του.

Υποέργο 3: «Κατάρτιση Συμβούλων Απασχόλησης σε επιλεγμένα πεδία του Συστήματος Ποιότητας - Πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας»

Σχεδιάζονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται ευέλικτοι κύκλοι κατάρτισης μικτής ομάδας εργαζομένων και ανέργων ως εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης στο πλαίσιο των αρχών και προδιαγραφών του Συστήματος Ποιότητας. Εφαρμόζεται πιλοτικά σε συμβούλους το Σ.Π., με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των δομών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη του Σ.Π. έχοντας ανατροφοδότηση από τους χρήστες του και βασικούς συντελεστές του. Η κατάρτιση αποβλέπει στη δημιουργία πυρήνα συμβούλων οι οποίοι ως «πολλαπλασιαστές» του Σ.Π. θα συμβάλουν στην ευρύτερη εφαρμογή του.

Υποέργο 4.1: «Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων μέσω εξειδικευμένου σχεδίου και αξιοποίησης των ΜΜΕ και των νέων τεχνολογιών»

Προωθούνται τοπικές πρωτοβουλίες με σκοπό την ενεργοποίηση επαγγελματικών φορέων και εργοδοτών, για την προώθηση της απασχόλησης της ομάδας στόχου και την άμβλυνση διακρίσεων που υφίσταται. Δημιουργείται, εφαρμόζεται, παρακολουθείται και αξιολογείται Εξειδικευμένο Σχέδιο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες των ΜΜΕ και των νέων τεχνολογιών. Διαμορφώνονται ειδικά ενημερωτικά υλικά και πραγματοποιούνται δράσεις σε τοπικό επίπεδο με την ενεργό συμμετοχή όλων των εταίρων φορέων της ΑΣ και των επωφελούμενων.

Υποέργο 4.2: «Ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων μέσω workshops και κινητών κλιμακίων ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο»

Σχεδιάζονται, οργανώνονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται workshops και κινητά κλιμάκια ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων, σε ενιαίο μεθοδολογικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η συμβολή τους στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων του Έργου.

Υποέργο 4.3: «Ευαισθητοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων μέσω εκδηλώσεων και εξειδικευμένων υλικών, για την άμβλυνση διακρίσεων που υφίσταται η ομάδα στόχος κατά την προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας»

Αναπτύσσονται στοχευμένες παρεμβάσεις από τους φορείς και τις δομές της περιοχής εμβέλειας της Α.Σ., με την ενεργό συμμετοχή συλλογικών οργανώσεων της ομάδας στόχου και εκπροσώπων των επωφελούμενων, για την ενεργοποίηση εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων. Δημιουργούνται εξειδικευμένα ενημερωτικά πακέτα/ υλικά και αναπτύσσονται δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο με τη μορφή εκδηλώσεων και συναντήσεων. Αναδεικνύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν οι εργοδότες όταν απασχολούν ανέργους από την ομάδα στόχο, προβάλλονται οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους, αμβλύνονται αντιλήψεις που εντείνουν διακρίσεις και προωθούνται συλλογικές μορφές δράσης στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων των έργου.

Υποέργο 4.4: «Forum ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης με βασικό θεματικό προσανατολισμό το Σύστημα Ποιότητας και την άμβλυνση των διακρίσεων»

Το forum αποτελεί μια συλλογική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα / συμπεράσματα από την ολοκλήρωση του Έργου, προωθούνται βιώσιμες συνεργασίες μεταξύ συντελεστών της αγοράς εργασίας και κατατίθενται προτάσεις για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της ομάδας στόχου. Κατά τη διάρκεια του forum θα παρουσιασθούν και συζητηθούν τα πεδία εφαρμογής, τα όρια και οι δυνατότητες, οι προδιαγραφές και οι τυποποιημένες διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι προοπτικές της δικτύωσης φορέων, δομών, επιχειρήσεων, ομάδας στόχου, συλλογικών οργανώσεων κ.ά.. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, παρουσιάσεις, εκθέσεις / εκδηλώσεις από την ομάδα στόχο (με τη συμμετοχή και των διακρατικών εταίρων).

Υποέργο 5.1: «Εσωτερική Αξιολόγηση του Έργου»

Πραγματοποιείται η εσωτερική αξιολόγηση του έργου από Επιστημονική Θεματική Ομάδα:
α) κατά τη διάρκεια υλοποίησης με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας δράσεων και διαδικασιών του έργου και την ποιότητα των επιμέρους αποτελεσμάτων και προϊόντων και
β) με την ολοκλήρωση του έργου με στόχο τη αποτίμηση συνολικά του έργου. Αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων του έργου, ο ρόλος της Α.Σ. και των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων στο έργο συντελεστών, η αποτελεσματικότητα επιμέρους παραμέτρων σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης και ανατροφοδότησης, η βιωσιμότητα της δικτύωσης, οι δυνατότητες ευρύτερης εφαρμογής των αποτελεσμάτων / προϊόντων κ.α.
Διαμορφώνονται κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία, εφαρμόζονται συνδυαστικά συγκεκριμένες τεχνικές αξιολόγησης και αναπτύσσονται συνεργασίες με τους εξωτερικούς αξιολογητές, τους διακρατικούς εταίρους, τους επιστημονικούς υπεύθυνους των εταίρων φορέων της Α.Σ., την ομάδα στόχο, τους συμβούλους απασχόλησης, εκπροσώπους συλλογικών οργανώσεων, εργοδότες, κ.ά.

Υποέργο 5.2: «Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου»

Πραγματοποιείται η εξωτερική αξιολόγηση του Έργου σε ενιαίο φιλοσοφικό και μεθοδολογικό πλαίσιο με την εσωτερική μετά την ανάθεση σε Ανάδοχο, οποία θα καθοριστεί και βάσει προδιαγραφών που θα θέσει η Διαχειριστική Αρχή της EQUAL.

Υποέργο 6: «Συντονισμός, επιστημονική στήριξη και διαχείριση της Ενέργειας II»

Ο συντονισμός, επιστημονική στήριξη και διαχείριση του Έργου πραγματοποιείται από ευέλικτο σχήμα στελεχών του Συντονιστή Εταίρου (ΚΕΚ ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ), το οποίο φέρει και την αντίστοιχη ευθύνη σε σχέση με τις εργασίες που αναλαμβάνει. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την επίτευξη των στόχων της Α.Σ. έχει η αποτελεσματική συνεργασία των προαναφερόμενων στελεχών με τους εταίρους φορείς της Α.Σ. και τους διακρατικούς εταίρους (συναντήσεις εργασίας και αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας). Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του Έργου, η λογική ενεργούς συμμετοχής όλων των εταίρων φορέων καθ&rsquo όλη τη διάρκεια υλοποίησης, η συνέργια μεταξύ των υποέργων και οι αλληλεπιδράσεις των επιμέρους εργασιών που περιλαμβάνουν, καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των διαδικασιών συντονισμού, τη συστηματική παρακολούθηση, τη συνεχή ανατροφοδότηση και τον ανασχεδιασμό σύμφωνα με την στρατηγική και τους στόχους της ΑΣ E - QUALITY. Στο πλαίσιο αυτό, συστήνονται βάσει οργανογράμματος ειδικές επιτροπές, επιστημονικές θεματικές ομάδες κ.ά., όπου στελέχη σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο αναλαμβάνουν ευθύνες και εργασίες, με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου και την ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων του.

Αναπόσπαστο τμήμα του Έργου αποτελεί και η Διακρατικότητά του , η οποία στοχεύει:

 • στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ στελεχών, επιμορφωτών, ειδικών εμπειρογνωμόνων κ.ά.
 • στην ανάπτυξη από κοινού νέου τύπου μεθοδολογικών προσεγγίσεων
 • στη δικτύωση συμβούλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • στη δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογικών εργαλείων
 • στην υιοθέτηση θετικών μέτρων για την άμβλυνση των διακρίσεων που υφίσταται η ομάδα στόχος κατά την προσπάθεια ένταξης στην αγορά εργασίας
 • στη δημιουργία από κοινού προτάσεων επιρροής εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ως Διακρατικοί εταίροι επιλέχθηκαν δύο (2) Αναπτυξιακές Συμπράξεις από την Αυστρία και τη Γερμανία με αντίστοιχα έργα από την Αυστρία «Reintegration of Fringe Groups by Working out Models and Concerted Actions» και από τη Γερμανία «Smart Μoney for Integration by Learning and Empowerment», τα οποία παρουσιάζουν κοινά και συμπληρωματικά σημεία με το Ελληνικό Έργο (ως προς τους στόχους, το περιεχόμενο και τη σύνθεση της Αναπτυξιακής τους Σύμπραξης).

Το Έργο σε διακρατικό επίπεδο στοχεύει να επιλύσει προβλήματα που επικεντρώνονται σε τρία (3) διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά μεταξύ τους πεδία:

1ο πεδίο - Ομάδες στόχοι: Αν και διαφοροποιούνται στα τρία εθνικά έργα, αφορούν κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, υφίστανται διακρίσεις και πιθανώς κινδυνεύουν να αποκλεισθούν κοινωνικά.
2ο πεδίο - Λειτουργία και χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας: Δίνεται βαρύτητα στις νέες θέσεις εργασίας και στα χαρακτηριστικά τους, στις ανάγκες και προσδοκίες των εργοδοτών / επιχειρήσεων, κλπ.
3ο πεδίο - Αποτελεσματικότητα μηχανισμών στήριξης της απασχόλησης: Δίνεται έμφαση στις υπηρεσίες και δομές συμβουλευτικής στήριξης και προώθησης της απασχόλησης των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καθώς και στο στελεχιακό δυναμικό τους.

Βασική αρχή που διατρέχει όλο το Έργο και ενσωματώνεται στις δράσεις σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησής του είναι η«Ενεργός Συμμετοχή και Ενδυνάμωση», δεδομένου ότι αποτελεί και βασική διάσταση της στρατηγικής παρέμβασης που επιχειρείται στο πεδίο των υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης και προώθησης της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα εξής:

 • Την προ-επιλογή ανέργων από τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες - ομάδα στόχος του Έργου - προκειμένου να συμμετάσχουν στην κατάρτιση και στη συνέχεια να δραστηριοποιηθούν ως σύμβουλοι απασχόλησης, οι οποίοι θα εφαρμόσουν πιλοτικά το Σύστημα Ποιότητας και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και τελική διαμόρφωσή του.
 • Την ενεργό συμμετοχή ατόμων της ομάδας στόχου στην έρευνα. Θα πραγματοποιηθούν case studies στις περιοχές εμβέλειας των φορέων και δομών της Α.Σ. με σκοπό την αξιοποίηση απόψεων και προτάσεων και την εκτίμηση των αναγκών και προσδοκιών των επωφελούμενων κατά τη δημιουργία του Συστήματος Ποιότητας.
 • Τη συμμετοχή των συμβούλων απασχόλησης σε study visits, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες δομές των διακρατικών εταίρων του Έργου (ενεργός συμμετοχή ομάδας στόχου σε διακρατικές δράσεις, που αποσκοπούν στη δικτύωση συμβούλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη διάχυση της υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας, στην ανταλλαγή πρακτικών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, στην από κοινού επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη βιώσιμων συνεργασιών).
 • Την πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, όπου οι καταρτισμένοι σύμβουλοι αναπτύσσουν στοχευόμενες και ολοκληρωμένες δράσεις στήριξης της απασχόλησης συγκεκριμένων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, σε συνεργασία με τους ίδιους και σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους (σύμβουλοι ? διαμεσολαβητές από την ίδια την ομάδα στόχο, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα της ομάδας από την οποία προέρχονται και είναι σε θέση να προωθήσουν την απασχόληση μελών της ομάδας στόχου).
 • Τη δικτύωση φορέων, δομών και συμβούλων απασχόλησης με συλλογικές οργανώσεις της ομάδας στόχου και εκπροσώπους των κοινωνικά ευπαθών ομάδων - επωφελούμενους των υπηρεσιών των δομών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις ανταλλαγής και διάχυσης τεχνογνωσίας, από κοινού επίλυσης προβλημάτων, διεύρυνσης της δικτύωσης κ.ά.
 • Την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση ενεργοποίηση επαγγελματικών φορέων και εργοδοτών με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων της ομάδας στόχου στο πλαίσιο workshops, κινητών κλιμακίων κ.ά.
 • Την ενεργό συμμετοχή στελεχών των δομών, επωφελούμενων των υπηρεσιών τους, τοπικών φορέων/ δομών, επιχειρήσεων και λοιπών συντελεστών των τοπικών αγορών εργασίας στη διεργασία ανατροφοδότησης του Συστήματος Ποιότητας και στην ενσωμάτωση επιμέρους αποτελεσμάτων του Έργου σε πολιτικές φορέων.

Η καινοτομία του Έργου αναδεικνύεται σε διάφορα επίπεδα, όπως: i) στο σκοπό και τους στόχους του Έργου, ii) στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογία υλοποίησής του, iii) στη σύνθεση της Α.Σ., iv) στην ανάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας, v) στους τρόπους προώθησης της ενεργούς συμμετοχής και στα μέσα ενδυνάμωσης της ομάδας στόχου, vi) στη δικτύωση ως φιλοσοφία, αρχή, πλαίσιο και όχι μόνο ως μηχανισμό υποστήριξης της αποτελεσματικής υλοποίησης του Έργου, vii) στις δράσεις mainstreaming, οι οποίες διατρέχουν όλο το Έργο, άμεσα και έμμεσα.

Επισημαίνεται ότι, το Σύστημα Ποιότητας είναι στο σύνολό του καινοτομικό, καθώς δημιουργεί ένα πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ισότιμης ένταξης στην αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής αυτών των προδιαγραφών, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και των φορέων υποστήριξής τους.

Στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή όλων των ενεργειών και παρεμβάσεων του Έργου ενσωματώνεται η αρχή της ισότητας ευκαιριών. Η υψηλού βαθμού αντιπροσωπευτικότητα των φορέων της ΑΣ. και η δικτύωση μεταξύ τους εγγυάται τη συμπληρωματικότητα των δράσεών τους για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και την ενίσχυση των πολιτικών προς αυτή την κατεύθυνση.

Η διάσταση των ίσων ευκαιριών διαπερνά το σχεδιασμό της έρευνας, τη δημιουργία, ανάπτυξη και τελική διαμόρφωση του ΣΠ, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, την κατάρτιση συμβούλων, τις πιλοτικές εφαρμογές, τις δράσεις δικτύωσης (πυρήνες διαλόγου, workshops, κινητά κλιμάκια ενημέρωσης κ.ά.), τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων (forum, workshops, κινητά κλιμάκια ενημέρωσης, εκδηλώσεις κ.ά.), την ανάπτυξη διακρατικών δράσεων (gender training κ.ά.) και τις δράσεις ευρύτερης εφαρμογής του Έργου, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη διαμόρφωση πολιτικών όσον αφορά στην άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι προϋποθέσεις που αφορούν στην ευρύτερη διάδοση και εφαρμογή των προϊόντων / αποτελεσμάτων του Έργου και στην επιρροή τους σε πολιτικές απασχόλησης και προώθησης της ισότητας, καθώς και στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, διασφαλίζονται από: α) τη σύνθεση της Α.Σ., δεδομένου ότι οι φορείς που συμμετέχουν, έχουν τη δυνατότητα λόγω του θεσμικού τους ρόλου να συμβάλουν στην ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων/ προϊόντων, β) τον εξειδικευμένο σχεδιασμό με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των επωφελούμενων, γ) τη μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου, η οποία ανατροφοδοτείται σε συνεχή βάση από τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους συντελεστές και δ) τη διεύρυνση της δικτύωσης με φορείς, δομές, επιχειρήσεις, εθελοντές, επωφελούμενους κ.ά.

Επιστημονική Ομάδα Εργασίας ΚΕΚ - ΙΝΕ /ΓΣΕΕ: Σιδηρά Βιβή, Αδαμαντία Ζαβιτσάνου, Γράβα Θάλεια, Πέννυ Γεωργιάδου, Νατάσσα Μπέτζιου

 

   small banner gsevee gr 200px

 

   small banner ime gr 200px