Εκτύπωση

ΜΗΤΡΩΑ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ολοκληρωμένες δράσεις υποστήριξης ανέργων 

(επιδοτούμενη κατάρτιση, πρακτική άσκηση & εγγυημένη απασχόληση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση κ.α.)