Αρχική Κατάλογος Μελετών Μελέτη μοντέλων συμβουλευτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Παραρτήματα ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Κεντρική Δομή - Αθήνα

Νομός: Αττικής

Πόλη: Αθήνα

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, 104 33

Τηλ.: 2108544666

Φαξ: 2108543636

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κεντρική Μακεδονία

Νομός: Θεσσαλονίκης

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Κωλέτη 24, 546 27

Τηλ.: 2310545967, 2310517843

Φαξ: 2310546275

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δυτική Ελλάδα

Νομός: Αχαΐας

Πόλη: Πάτρα

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 170, 264 43

Τηλ.: 2610-438557

Φαξ: 2610-461766

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κρήτη

Νομός: Ηρακλείου

Πόλη: Ηράκλειο

Διεύθυνση: Βασιλείου Πατρικίου 11, 714 09

Τηλ.: 2810-361040, 2810-361080

Φαξ: 2810-361150

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Θεσσαλία

Νομός: Λάρισας

Πόλη: Λάρισα

Διεύθυνση:  Καστοριάς 2α, 413 35

Τηλ.: 2410-579876 -7-8

Φαξ: 2410-579878

email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ήπειρος

Νομός: Ιωαννίνων

Πόλη: Ιωάννινα

Διεύθυνση:Σταύρου Νιάρχου 94, 45500

Τηλ.: 26510-44727

Φαξ: 26510-44541

emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μελέτη μοντέλων συμβουλευτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού PDF Εκτύπωση E-mail

Έτος Μελέτης: 2004

Έγκριση - Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Α.Σ. Τεχνομάθεια "Δίκτυο Προώθησης της δια βίου κατάρτισης και εξ' αποστάσεως πιστοποίησης δεξιοτήτων στις ΜΜΕ"

Περιγραφή

Η μελέτη αφορά στην ανάλυση υφιστάμενων μοντέλων συμβουλευτικής κατάρτισης, η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων συμβουλευτικής προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι, τα υφιστάμενα μοντέλα συμβουλευτικής αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η έρευνα επιδίωξε την αποτύπωση αφενός έγκυρων και αποτελεσματικών διαδικασιών συμβουλευτικής και αφετέρου τον εντοπισμό των παραμέτρων προσαρμογής και των δυνατοτήτων εφαρμογής των μοντέλων συμβουλευτικής σε κλαδικό και ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας καλών πρακτικών μοντέλων συμβουλευτικής κατάρτισης, μπορούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

  • Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τη σημαντικότητα του ρόλου και την έκταση των διαδικασιών συμβουλευτικής στην κατάρτιση.
  • Αδυναμία της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν ολοκληρωμένα εργαλεία συμβουλευτικής.
  • Άτονη βούληση για ανάπτυξη διαδικασιών συμβουλευτικής «από κάτω προς τα επάνω», που οδηγούν σε μορφές κατάρτισης ολικής ποιότητας.
  • Μη διάθεση απεμπόλησης του διευθυντικού δικαιώματος στην κατάρτιση.
  • Μονοδιάστατη αντίληψη των κέντρων αποφάσεων των επιχειρήσεων για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, που αφορά απλά και μόνο στη διαχείριση των ενεργειών κατάρτισης.


Επίσης από τη μελέτη παράγεται το συμπέρασμα ότι είναι επιβεβλημένη η δραστηριοποίηση των φορέων αντιπροσώπευσης εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίοι μπορούν να διαχύσουν την τεχνογνωσία, αλλά κυρίως να τυποποιήσουν και να μεθοδεύσουν διαδικασίες για την από κοινού εφαρμογή κατάλληλων μοντέλων συμβουλευτικής σε διεπιχειρησιακό επίπεδο

 

   small banner gsevee gr 200px

 

   small banner ime gr 200px