Απολογισμός εκπαιδευτικού έργου Εκτύπωση

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνεται σε α) ανέργους, β) εργαζόμενους, γ) αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες των μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντας επαγγελματική κατάρτιση για ειδικότητες που εντάσσονται στα ακόλουθα Θεματικά Πεδία: Επαγγέλματα περιβάλλοντος, Επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας, Επαγγέλματα πολιτισμού και αθλητισμού, ΜΜΕ και επικοινωνιών, Παιδαγωγικά επαγγέλματα, Επαγγέλματα οικονομίας και διοίκησης, Επαγγέλματα πληροφορικής, Επαγγέλματα τουριστικά και παροχής υπηρεσιών, Αγροτικά επαγγέλματα, Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών

Ειδικότερα και σε μια κατηγοριοποίηση των ενεργειών εκπαίδευσης και κατάρτισης  που υλοποιεί το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ενδεικτικά αναφέρονται:

  1. Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας Β΄ & Γ΄ Κατηγορίας για εργοδότες και εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων
  2. Σεμινάρια για τον κλάδο Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτου (π.χ. Αντικατάσταση Καταλυτών Αυτοκινήτων, Περιβαλλοντική Διαχείριση Φανοποιείου – Βαφείου, Σεμινάρια Εμπειροτεχνίτων για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, Υγραεριοκίνηση, Πετρελαιοκίνηση, Υβριδική Τεχνολογία, Κατάρτιση Τεχνιτών Ι-ΚΤΕΟ)
  3. Σεμινάρια για τον κλάδο Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων (π.χ. Φωτοβολταϊκά Συστήματα & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, Σχεδίαση & Διαχείριση Ηλεκτρολογικών Σχεδίων Κυκλωμάτων Αυτοματισμών & Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων)
  4. Σεμινάρια για τον κλάδο Υδραυλικών (π.χ. Γεωθερμία – Ηλιοθερμία, Κοστολόγηση Υδραυλικών Εργασιών, Νέες Τεχνολογίες στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, Φυσικό Αέριο)
  5. Σεμινάρια για άλλες τεχνικές ειδικότητες (π.χ. Μονωτές, Ψυκτικοί, Επιπλοποιοί, Εστιατορικά και συναφή επαγγέλματα, Αισθητικούς, Φωτογράφους κλπ)
  6. Σεμινάρια για απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων ( Πληροφορική, Επιχειρηματικότητα, Διαπραγματεύσεις, Μάρκετινγκ κλπ)
  7. Συγχρηματοδοτούμενα Έργα για εργαζόμενους και εργοδότες μικρών επιχειρήσεων
  8. Συγχρηματοδοτούμενα Έργα για ανέργους (Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ)