ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Διακλαδικά - οριζόντια αντικείμενα κατάρτισης

Τεχνικοί ασφαλείας
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Επιχειρηματικές δεξιότητες
shutterstock_398576140
Οριζόντιες δεξιότητες