Διακλαδικά - οριζόντια αντικείμενα κατάρτισης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Τεχνικοί ασφαλείας
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Επιχειρηματικές δεξιότητες
shutterstock_398576140
Οριζόντιες δεξιότητες
shutterstock_532293976
Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας