ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα

Αναζήτηση οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών 

07/02/2020 και ώρα 15:00

Περιγραφή

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο των αναγκών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων του 6όροφου κτιρίου του στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 46, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λειτουργίας των ακόλουθων συστημάτων του κτιρίου του:
1. εγκατάσταση κλιματισμού
2. εγκατάσταση εξαερισμού
3. ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
4. εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους
5. εγκατάσταση πυρανίχνευσης
6. εγκατάσταση πυρόσβεσης
7. υδραυλικά (ύδρευση – αποχέτευση – όμβρια)
8. πόρτες και ανοιγόμενα εξωτερικά κουφώματα

Σχετικά αρχεία