Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων

Posted Leave a commentPosted in Επισκευαστές αυτοκινήτων

Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση τόσο των γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων του μηχανικού αυτοκινήτων με βάσει το αντίστοιχο επαγγελματικό του περίγραμμα στην ήδη εφαρμοσμένη τεχνολογία πετρελαιοκίνησης των αυτοκινήτων που καλείται να γνωρίζει. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό […]

Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων ​

Posted Leave a commentPosted in Επισκευαστές αυτοκινήτων

Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση τόσο των γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων του μηχανικού αυτοκινήτων με βάση το αντίστοιχο επαγγελματικό του περίγραμμα στην ήδη εφαρμοσμένη υβριδική τεχνολογία των αυτοκινήτων που καλείται να γνωρίζει μιας και τα οχήματα αυτά έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν […]

Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για A/C αυτοκινήτου

Posted Leave a commentPosted in Επισκευαστές αυτοκινήτων

Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για A/C αυτοκινήτου ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και παροχή υπηρεσιών για τον εξοπλισμό σε συστήματα κλιματισμού σε μηχανοκίνητα οχήματα που είτε συμβάλουν στην μείωση του «φαινόμενου του θερμοκηπίου», είτε στην μείωση της καταστροφής […]