Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα

Posted Leave a commentPosted in Επισιτιστικά επαγγέλματα

Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών των μονάδων επαγγελματικής εστίασης, οι οποίοι κατέχουν θέση ανώτερου διοικητικού – διευθυντικού στελέχους μιας επιχείρησης εστίασης με κύριο ρόλο να διασφαλίζουν τη συνολική εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται […]