Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

Posted Leave a commentPosted in Εκπαιδευτές Οδήγησης

Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχουν οι εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής και αφετέρου η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού τους έργου στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω της διά […]