Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση

Posted Leave a commentPosted in Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι

Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός είναι η ανάλυση βασικών κανόνων  για τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση γνώσης των βασικών όρων και της δομής της τεχνικής Konnex (ΚΝΧ) των έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και ο εντοπισμός διαφορών μεταξύ συμβατικών και έξυπνων εγκαταστάσεων. […]

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους

Posted Leave a commentPosted in Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας/εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει (α) στην ανάδειξη της σημαντικότητας παρεμβάσεων στο οικιστικό απόθεμα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης συνολικά, κάνοντας χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων […]