Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση

Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός είναι η ανάλυση βασικών κανόνων  για τις […]

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τις ειδικές γνώσεις […]