Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους

Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του εν λόγω προγράμματος επαγγελματικής […]

Φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι να παράσχει στους εργαζόμενους του […]

Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα

Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών των […]

Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η αναβάθμιση […]

Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση

Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός είναι η ανάλυση βασικών κανόνων  για τις […]

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τις ειδικές γνώσεις […]

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Γ κατηγορίας

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Γ κατηγορίας ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Ο […]

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Ο […]