Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους

Posted Leave a commentPosted in Σεμινάρια

Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του εν λόγω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, είναι να παράσχει στους εργαζόμενους του κλάδου των Απεντομώσεων & Μυοκτονιών καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν στο συγκεκριμένο κλάδο, τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα των Απολυμάνσεων. […]

Φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Posted Leave a commentPosted in Σεμινάρια

Φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχημάτων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι να παράσχει στους εργαζόμενους του κλάδου των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, τις ειδικές γνώσεις  που απαιτούνται για τον τομέα των φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθώς αποτελεί μία τεχνολογική εξέλιξη που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το σεμινάριο, συνολικής διάρκειας […]

Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα

Posted Leave a commentPosted in Επισιτιστικά επαγγέλματα

Νέα διατροφικά και γαστρονομικά πρότυπα ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των επαγγελματιών των μονάδων επαγγελματικής εστίασης, οι οποίοι κατέχουν θέση ανώτερου διοικητικού – διευθυντικού στελέχους μιας επιχείρησης εστίασης με κύριο ρόλο να διασφαλίζουν τη συνολική εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.  ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται […]

Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής

Posted Leave a commentPosted in Εκπαιδευτές Οδήγησης

Τεχνική κατάρτιση εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχουν οι εκπαιδευτές οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής και αφετέρου η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού τους έργου στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω της διά […]

Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων

Posted Leave a commentPosted in Επισκευαστές αυτοκινήτων

Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση τόσο των γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων του μηχανικού αυτοκινήτων με βάσει το αντίστοιχο επαγγελματικό του περίγραμμα στην ήδη εφαρμοσμένη τεχνολογία πετρελαιοκίνησης των αυτοκινήτων που καλείται να γνωρίζει. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό […]

Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων ​

Posted Leave a commentPosted in Επισκευαστές αυτοκινήτων

Υβριδική τεχνολογία αυτοκινήτων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση τόσο των γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων του μηχανικού αυτοκινήτων με βάση το αντίστοιχο επαγγελματικό του περίγραμμα στην ήδη εφαρμοσμένη υβριδική τεχνολογία των αυτοκινήτων που καλείται να γνωρίζει μιας και τα οχήματα αυτά έχουν ήδη αρχίσει να αναζητούν […]

Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση

Posted Leave a commentPosted in Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι

Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός είναι η ανάλυση βασικών κανόνων  για τις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση γνώσης των βασικών όρων και της δομής της τεχνικής Konnex (ΚΝΧ) των έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και ο εντοπισμός διαφορών μεταξύ συμβατικών και έξυπνων εγκαταστάσεων. […]

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους

Posted Leave a commentPosted in Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας/εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει (α) στην ανάδειξη της σημαντικότητας παρεμβάσεων στο οικιστικό απόθεμα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης συνολικά, κάνοντας χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων […]

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Γ κατηγορίας

Posted Leave a commentPosted in Τεχνικοί Ασφαλείας

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Γ κατηγορίας ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Ο Νομός 3850/2010 παρέχει την δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην Γ΄ Κατηγόρια επικινδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές […]

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας

Posted Leave a commentPosted in Τεχνικοί Ασφαλείας

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Ο Νομός 3850/2010 παρέχει την δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην Β’ επικινδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες […]