Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για A/C αυτοκινήτου

Posted Leave a commentPosted in Επισκευαστές αυτοκινήτων

Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για A/C αυτοκινήτου ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και παροχή υπηρεσιών για τον εξοπλισμό σε συστήματα κλιματισμού σε μηχανοκίνητα οχήματα που είτε συμβάλουν στην μείωση του «φαινόμενου του θερμοκηπίου», είτε στην μείωση της καταστροφής […]

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Posted Leave a commentPosted in Υγιεινή Τροφίμων

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 δημιουργείται η υποχρέωση όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός […]

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30) έτους 2017

Posted Leave a commentPosted in ΛΑΕΚ

Στο πλαίσιο της ισχύουσας εγκυκλίου υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 1-30 εργαζόμενους µε τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017», το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΚΔΒΜ2 ως πιστοποιημένος φορέας συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δύναται να αναλάβει το σχεδιασμό, την υλοποίηση […]

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2017

Posted Leave a commentPosted in ΛΑΕΚ

Στο πλαίσιο της ισχύουσας εγκυκλίου υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%), το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΚΔΒΜ2 ως πιστοποιημένος φορέας συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας δύναται να αναλάβει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων – δικαιούχων φορέων υλοποίησης. Για άμεση συνεννόηση απευθυνθείτε στις κατά τόπους […]