ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Σεμινάρια κατάρτισης

Ανοικτά προγράμματα

shutterstock_3975763813
Επιδοτούμενες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων
Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για A/C αυτοκινήτου
Τεχνικοί ασφαλείας
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ)

Τεχνικά αντικείμενα κατάρτισης

Αγγειοπλάστης – Κεραμίστας
Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
Αμπελουργός-οινοποιός
shutterstock_683905099
Αισθητικοί
Εγκαταστάτες καυστήρων
Ελαιουργός
Εκπαιδευτές οδήγησης
shutterstock_709813228
Επαγγελματίας οπτικοακουστικού τομέα

Διακλαδικά - οριζόντια αντικείμενα κατάρτισης

Τεχνικοί ασφαλείας
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
shutterstock_532293976
Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας
Επιχειρηματικές δεξιότητες
shutterstock_398576140
Οριζόντιες δεξιότητες

Ψηφιακές δεξιότητες