Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς

Posted Leave a commentPosted in Υδραυλικοί

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός να αναδείξει τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας (και νερού) στα κτίρια και, αφετέρου, να παρέχει τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίηση θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων υψηλής ενεργειακής απόδοσης και συστημάτων άμεσης και έμμεσης […]

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

Posted Leave a commentPosted in Τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να είναι σε θέση, λαμβάνοντας υπόψη απαραίτητα θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας των υλικών – κατασκευών υαλοπινάκων, να τοποθετούν με σωστό τρόπο τους υαλοπίνακες […]

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους

Posted Leave a commentPosted in Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας/εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει (α) στην ανάδειξη της σημαντικότητας παρεμβάσεων στο οικιστικό απόθεμα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης συνολικά, κάνοντας χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων […]

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Γ κατηγορίας

Posted Leave a commentPosted in Τεχνικοί Ασφαλείας

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Γ κατηγορίας ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Ο Νομός 3850/2010 παρέχει την δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην Γ΄ Κατηγόρια επικινδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές […]

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας

Posted Leave a commentPosted in Τεχνικοί Ασφαλείας

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας Β κατηγορίας ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Ο Νομός 3850/2010 παρέχει την δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στην Β’ επικινδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομο εκτός της επιχείρησης ή να κάνουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες […]

Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για A/C αυτοκινήτου

Posted Leave a commentPosted in Επισκευαστές αυτοκινήτων

Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για A/C αυτοκινήτου ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και παροχή υπηρεσιών για τον εξοπλισμό σε συστήματα κλιματισμού σε μηχανοκίνητα οχήματα που είτε συμβάλουν στην μείωση του «φαινόμενου του θερμοκηπίου», είτε στην μείωση της καταστροφής […]

FOOTER

Posted Leave a commentPosted in Χωρίς κατηγορία

Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα τηλ 210-8544666 φαξ 210-8543636 email – [email protected] Facebook Twitter Youtube ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Αθήνα, Αριστοτέλους 46, 104 33Τηλέφωνο:  210-8544666Φαξ: [email protected] Θεσσαλονίκη, Κωλέτη 24, 54627 Τηλέφωνο: 2310-545967 , 2310-517843Φαξ: [email protected] Ιωάννινα, Σταύρου Νιάρχου 94, 455 00 Τηλέφωνο: 26510-44727Φαξ: [email protected] Λάρισα, Καστοριάς 2α, 41335 Τηλέφωνο: 2410-579876 -7-8Φαξ: [email protected] Πάτρα, Πανεπιστημίου 170, 26443Τηλέφωνο: 2610-438557Φαξ: 2610-461766email: [email protected] Ηράκλειο Κρήτης, Βασιλείου Πατρικίου […]

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Posted Leave a commentPosted in Υγιεινή Τροφίμων

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ ΣΚΟΠΟΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 δημιουργείται η υποχρέωση όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας, που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής εργαζομένων σε πανελλαδικές δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης γνώσεων & δεξιοτήτων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των κατασκευών

Posted Leave a commentPosted in Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής εργαζομένων σε πανελλαδικές δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης γνώσεων & δεξιοτήτων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των κατασκευών Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) προσκαλεί εργαζόμενους (μισθωτούς) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής […]

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ)

Posted Leave a commentPosted in Χωρίς κατηγορία

Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ) Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κε.Δι.Βι.Μ.2.), διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ α) για προσωπικό ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών και β) για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό 1 – 49 άτομα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους […]